สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Asst.Prof.Dr. Maliwan Tunapan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ชวลิต บุญปก

Asst.Prof.Dr. Chawalit Boonpok

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล

Asst.Prof.Dr. Montri Thongmoon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

Asst.Prof.Dr. Daruni Boonchari

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ประภาส ผิวอ่อน

Asst.Prof.Dr. Prapart Pue-on

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Chokchai Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษกร คงเอียด

Dr. Butsakorn Kongead

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม

Asst.Prof.Dr.Napassanan Srisarakham

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จีระนันท์ คำภักดี

Asst.Prof.Dr. Jeeranunt Kampakdee

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. วิภาวี ตั้งใจ

AssT.PROF.Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ

Asst.Prof.Dr. Kittisak Saengsura

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

Asst.Prof.Dr. Ananya anantayasethi

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. วิชญา รัตนเมธาวี

Miss. Witchaya Rattanametawee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. จตุพร แสนบริสุทธิ์

Mr. Jatuporn Sanborisut

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. เขมนันท์ ขามทอง

Asst.Prof.Dr. Khemmanant Khamthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรุจน์ นาคเสน

Dr. Warud Nakkhasen

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. อินทิรา ไชยะ

Dr. Inthira Chaiya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.กมลฉัตร ตราชู

DR.Kamonchat trachoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภิญญา อาจสาลี

DR.Pinya Ardsalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไป ณ โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำประวัติ หลักสูตร สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนแสดงผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ให้แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการนี้...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น...

มมส MSU Open House 2020

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020 เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 256 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 (MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่...

Geogebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

Geogebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ณ ห้อง sc1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,902แฟนคลับชอบ