โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เสือดาว 12 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SC2-108

ภาพกิจกรรม