ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

ผ่านโปรแกรม Webex