ประมวลภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไป ณ โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำประวัติ หลักสูตร สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนแสดงผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ให้แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ในการนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ที่อนุญาตให้ทางภาควิชาคณิตศาสตร์เข้าไปจัดกิจกรรมและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และภาควิชาคณิตศาสตร์หวังว่าเรียนทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป