ประมวลภาพถ่ายโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

วันที่ 4-5 กันยายน 2563

ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น