ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

“การรู้ทันโรคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น” โดย อาจารย์ชนัฐดา ภูวิชัย

และ
“แนวทางป้องกันและประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด” โดยนายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม

จาก สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ตึก Sc3 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ประชุม 500 ที่นั่ง