ประมวลภาพถ่าย โครงการค่ายสถิติ “พี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 10”

ประมวลภาพถ่าย โครงการค่ายสถิติ “พี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 10”

ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563