MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การรู้ทันโรคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น" โดย อาจารย์ชนัฐดา ภูวิชัย และ "แนวทางป้องกันและประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด" โดยนายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม จาก สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ตึก Sc3...

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics วันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,809แฟนคลับชอบ