ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทาง(GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

กิจกรรมภาควิชา

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทาง(GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการใช้งาน Python พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการ อบรมการใช้งาน Python พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (ในรูปแบบออนไลน์)

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 10 กันยายน 2564

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 10 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ภาควิชาคณิตศาตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการขึ้น ณ ห้อง SC1-101 สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์...

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลเชิงลึกและการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Power BI และ Tableau (ในรูปแบบออนไลน์)

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลเชิงลึกและการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Power BI และ Tableau (ในรูปแบบออนไลน์)

ข่าวเด่นภาควิชา

GSP กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563    

ระบบสารสนเทศภาควิชาคณิตศาสตร์

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบ i_Learning(อ.อรุณ)

ฐานข้อมูลอาจารย์

ฐานข้อมูลวิจัยและสัมนา

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยระบบสารสนเทศทาง(GIS) โดยใช้โปรแกรม QGIS

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมการใช้งาน Python พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการ อบรมการใช้งาน Python พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (ในรูปแบบออนไลน์)

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 10 กันยายน 2564

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 10 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ภาควิชาคณิตศาตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการขึ้น ณ ห้อง SC1-101 สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์...
1,902แฟนคลับชอบ