ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้ง แต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)

กิจกรรมภาควิชา

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA

คณาจารย์ ภาคควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัด Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA depa Thailand ให้กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สนใจยกระดับ coding ในโรงเรียน ได้รับความสนใจจากคุณครูล้นหลาม เป็นหนึ่งกลไกการขับเคลือน Smart People :: Smart Coding

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไป ณ โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำประวัติ หลักสูตร สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนแสดงผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ให้แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการนี้...

ข่าวเด่นภาควิชา

GSP กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563    

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่าย นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระบบสารสนเทศภาควิชาคณิตศาสตร์

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบ i_Learning(อ.อรุณ)

ฐานข้อมูลอาจารย์

ฐานข้อมูลวิจัยและสัมนา

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้ง แต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA

คณาจารย์ ภาคควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัด Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA depa Thailand ให้กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สนใจยกระดับ coding ในโรงเรียน ได้รับความสนใจจากคุณครูล้นหลาม เป็นหนึ่งกลไกการขับเคลือน Smart People :: Smart Coding

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,902แฟนคลับชอบ