Home » ข่าวเด่น » พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560

         

       พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐

         กำหนดการ

          โครงการวันไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

                วันที่ 31 สิงหาคม พ.. 2560

12.30 – 13.00น. ลงทะเบียนพานไหว้ครู
13.00 – 13.05 น.

13.05 – 13.30น.

ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงานกิจกรรม

ตัวแทนนิสิตนำสวดมนต์ไหว้พระ

การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม  โดยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

พิธีกล่าวบูชาครู  โดยตัวแทนนิสิต

13.30 – 14.00น. พิธีเชิญพานไหว้ครู  นิสิต  ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี ทุกภาควิชา

(พร้อมเปิดเพลงดนตรีไทย)

14.00 – 14.10น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวให้โอวาท
14.10 – 14.40 น. ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี

ประกาศมอบทุนการศึกษา

มอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลรางวัลพานบายศรี

 

14.40 – 15.00 น. พิธีติดเข็ม  ผูกไทค์

                         ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …