Home » ข่าวเด่น » ข่าวดีสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์

ข่าวดีสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์

ขอเชิญร่วม ออกแบบเสื้อ “งานมุทิตาจิต”

  ขอเชิญร่วม ออกแบบเสื้อ “งานมุทิตาจิต” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2560

กติกา

  1. ออกแบบเสื้อด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นและในการออกแบบสามารถใช้สีได้เพียง 2 สี
  2. ส่งไฟล์มาที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์ที่ส่งมาต้องมีทั้งหมด 2ไฟล์ขึ้น คือไฟล์ jpg , PSD หรือ Ai
  3. การประกาศผลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …