ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ข่าวเด่น » ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Check Also

ภาพบรรยากาศการซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ พิธ …