ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ข่าวเด่น » ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอความร่วมมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้ามาเรียนในห้องต่าง ๆ บริเวณชั้น 1 ของตึก SC1 ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา “คิด ก่อนทิ้ง”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอความร่วมมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้ามาเรียนในห้องต่าง ๆ บริเวณชั้น 1 ของตึก SC1 ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา “คิด ก่อนทิ้ง”

Check Also

ภาพบรรยากาศการซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ พิธ …