Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด » โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 และทำบุญภาควิชา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 และทำบุญภาควิชา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม

Check Also

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม