Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด » โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 และทำบุญภาควิชา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 และทำบุญภาควิชา ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …