ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการธรรมกับการเรียน(รู้) ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ.วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม