การบรรยายพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ หัวข้อ Birnbaum Saunders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data perspective โดย Professor Andrei Volodin วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง SC1-104 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม