ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ข่าวเด่น » ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ

พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Applied Statistics (Mixture Model), University of California Riverside, USA 

Check Also

ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

            เนื …