Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด » ภาพกิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำวันที่ 13 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำวันที่ 13 มกราคม 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2561 

ภาพกิจกรรม

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …