ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ข่าวเด่น » ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

            เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าอวยพรและรับพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และสวัสดีปีใหม่กับภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์

Check Also

ภาพกิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำวันที่ 13 มกราคม 2561

งานส่งท้ายปีเก่ …