Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด » โครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 ธันวาคม 2560

โครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ภาพโครงการ

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …