Home » รวมข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รวมข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรม  GeoGebra วัน – เวลา กิจกรรม 19  พฤษภาคม  2561 08. …

อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการโครงการ โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม  LaTeX  เบื้องต้น  วันที่  15 – 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ณ …

อ่านต่อ »

เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) R programming for Applied Mathematics and Statistics (Lecturer) ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง SC1-104

บันทึกข้อความโครงการ   กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ R programming for Applied Mathematics and …

อ่านต่อ »

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลั …

อ่านต่อ »

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-108 วันที่ 20 เมษายน 2561

ภาพโครงการ

อ่านต่อ »

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ 20 เมษายน 2561                                  …

อ่านต่อ »

ประเพณีสงกรานต์ 2561 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัน จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ประเพณีสงกรานต์ 2561 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านต่อ »