Home » รวมข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รวมข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพ งานคืนสู่เหย้า สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพ งานคืนสู่เหย้า สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดูรูปเพิ่มเติม   

อ่านต่อ »

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Program ณ อุทยาน …

อ่านต่อ »

ภาพงานมุฑิตาจิต ผศ.มิตรี กระพี้แดงและอาจารย์จันทร์เจิญ รักษ์มณี

รวมภาพงานมุฑิตาจิต ผศ.มิตรี กระพี้แดงและอาจารย์จันทร์เจิญ  รักษ์มณี ชมภาพต่อได้ที่ 

อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560

                 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐          กำหนดการ           โครงการวันไหว้ครู คณะวิทยาศา …

อ่านต่อ »

ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิตรี กระพี้แดง และ อาจารย์จันทร์เจริญ รักษ์มณี วันที่ 9 กันยายน 2560

รายละเอียดงาน วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 กำหนดการ 9.00 – 12.00   น.  บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมเชิดชูเ …

อ่านต่อ »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อ่านต่อ »

รางวัลนำเสนองานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC1-200

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า นายณัฐชตะ ใจตรง นางสาวนิธินันท์ ชนะศรีภูมิ นายธนพัตร ชลารักษ์ นางสาววิชุด …

อ่านต่อ »

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ – เวลา กิจกรรม 13.00 – 13.15  น. ลงทะเ …

อ่านต่อ »