Home » ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรม  GeoGebra วัน – เวลา กิจกรรม 19  พฤษภาคม  2561 08. …

อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการโครงการ โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม  LaTeX  เบื้องต้น  วันที่  15 – 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ณ …

อ่านต่อ »

เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) R programming for Applied Mathematics and Statistics (Lecturer) ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง SC1-104

บันทึกข้อความโครงการ   กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ R programming for Applied Mathematics and …

อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Chreanvutha Im นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ระดับอุดมศึกษา) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Chreanvutha Im นิสิตสาข …

อ่านต่อ »

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ …

อ่านต่อ »

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำอาจารย์ใหม่  อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชา …

อ่านต่อ »

ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

            เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าอวยพรและรับพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร …

อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศการซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

อ่านต่อ »

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี พ.ศ. 2560  (ข้อมูลจาก : ก …

อ่านต่อ »