Home » ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี พ.ศ. 2560  (ข้อมูลจาก : ก …

อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 31 สิงหาคม 2560

                 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา๒๕๖๐          กำหนดการ           โครงการวันไหว้ครู คณะวิทยาศา …

อ่านต่อ »

ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิตรี กระพี้แดง และ อาจารย์จันทร์เจริญ รักษ์มณี วันที่ 9 กันยายน 2560

รายละเอียดงาน วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 กำหนดการ 9.00 – 12.00   น.  บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมเชิดชูเ …

อ่านต่อ »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง SC1-200

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อ่านต่อ »

รางวัลนำเสนองานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC1-200

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า นายณัฐชตะ ใจตรง นางสาวนิธินันท์ ชนะศรีภูมิ นายธนพัตร ชลารักษ์ นางสาววิชุด …

อ่านต่อ »

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอความร่วมมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้ามาเรียนในห้องต่าง ๆ บริเวณชั้น 1 ของตึก SC1 ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา “คิด ก่อนทิ้ง”

อ่านต่อ »

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 มกราคม 2560

ภาพข่าว

อ่านต่อ »