Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลั …

อ่านต่อ »

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-108 วันที่ 20 เมษายน 2561

ภาพโครงการ

อ่านต่อ »

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ 20 เมษายน 2561                                  …

อ่านต่อ »

ประเพณีสงกรานต์ 2561 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัน จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ประเพณีสงกรานต์ 2561 สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

อ่านต่อ »

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเยี่ยมชมดูงาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

ภาพกิจกรรม

อ่านต่อ »

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านทัน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วันที่ 15 มกราคม 2561

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิ …

อ่านต่อ »

โครงการเด็กสถิติ & คณิต จิตอาสา ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเด็กสถิติ & คณิต  จิตอาสา  ครั้งที่  1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสา …

อ่านต่อ »