กิจกรรมประกาศ

กิจกรรมล่าสุด

งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
--ช่วงเช้า พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้อง SC1-100 อาคารคณะวิทยาศาสตร์
--ช่วงเย็น งานเลี้ยง ณ ห้องตักศิลาบอลลูน โรงแรมตักศิลา

ข่าวเด่น
กิจกรรมภาควิชา
ประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ หัวข้อ Birnbaum Saunders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data perspective

การบรรยายพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ หัวข้อ Birnbaum Saunders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data perspective โดย Professor Andrei Volodin วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง SC1-104 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์

พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC1-108 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

ประมวลภาพกิจกรรม

ตารางการใช้ห้องเรียน

ตารางกิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์